İbb asansör yönetmeliği

Bina giriş katından itibaren kat adedi, konut binalarında, bu kat ile birlikte 4’den fazla olan, bodrumda iskan edilen katlar dahil tüm katlara hizmet veren asansör yapılması zorunludur.
Yapı sahibince istenirse daha az katlı yapılarda da asansör yapılır.
Asansör kabininin dar kenarı (1.20) m.’den, alanı (1.80) m2’den, kapı genişliği ise (0.90) m’den az olamaz. Asansör önü sahanlık genişliği, asansör kapısı sürgülü ise en az(1.20) m., asansör kapısı dışa açılan kapı ise en az (1.50) m. olmalıdır. Konut binalarında 8’den fazla daire bulunması halinde asansör kabininin dar kenarı en az (1.40) m. ve alanı (2.50) m2’den az olamaz.
Bina giriş döşemesi ile son kat tavan kotu arasında 10’dan fazla kat bulunan veya fiili yüksekliğe göre asansör yapılması mecburiyeti bulunan binalarda toplam konut sayısı 20’yi geçtiği takdirde en az 2 adet asansör yapılması zorunludur.
Kullanılabilir katlar alanı 800 m2’den ve kat adedi 1’den fazla olan umumi binalarda en az bir adet asansör yapılması zorunludur. Ayrıca, kat alanı 800 m2’den ve kat adedi üçten fazla olan umumi binalarda, yüksek yapılarda yukarıdaki esaslara uygun ve en az iki adet olmak üzere binanın tipi, kullanım yoğunluğu ve ihtiyaçlarına göre belirlenecek sayıda asansör yapılması zorunludur. Bu asansörlerden birisi hem insan, hem yük taşıyabilecek nitelikte olmalıdır.
Ayrıca herhangi bir tehlike anında, arıza veya elektriklerin kesilmesi halinde zemin kata ulaşıp kapılarını açacak, yangına dayanıklı malzemeden yapılmış, şaft içinde, duman sızdırmaz nitelikte, kesintisiz bir güç kaynağından beslenecek şekilde tesis edilmesi gerekmektedir.
Umumi binalarda yapılacak asansörlerden en az bir tanesi bedensel özürlülerin kullanımına uygun yapılacaktır. Bu asansörlerin iç kabini l,60 x l,40m. ölçülerinde yapılacaktır. Kapı genişliği (net açılım) (0,95) m.’den az olmayacaktır. Kabin içinde yerden (0,85-0,90)m. yükseklikte tutunma bandı olacaktır. Asansör kapıları otomatik veya fotoselli olacaktır. Her türlü asansör kabininde kapı yapılması zorunludur.
TSE standartlarının yukarıdaki ölçü ve miktarlardan küçük olması halinde bu madde hükümleri geçerlidir.

Asansör makine dairesine çıkış merdiveni dizayn ve malzeme olarak binanın ana merdiveni niteliğinde olacaktır. Asansör makine dairesi çevre duvarları ve tabanı yangına dayanıklı malzemeden yapılacaktır.
Binanın kat ve daire adedinin fazlalığı veya kullanma şeklinin gerektirdiği lüzuma göre asansör ve yerinin ölçü veya adedini artırmaya başlangıç katı olarak zemin kat yerine bodrum veya birinci katı seçmeye ilgili belediyeler yetkilidir. Binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu ile binanın son kat döşeme kotu arasındaki mesafe makine tesisat projesinin ön gördüğü emniyet mesafesini aşamaz. Özellik arz eden binalarda asansör makine dairesinin tavan betonu üst kotu belediyelerce belirlenir. Ayrıca asansörün başladığı kat döşemesi altında asansör mahalline rastlayan kısım boş bırakılır. Asansör makine dairesinin yeri, şekli, büyüklüğü teknik özelliğine göre belirlenir.

No Comment

Comments are closed.